Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Audio
audio
eye 56
favorite 0
comment 0
Podczas Spotkania Formacyjnego dla kapłanów w Dąbrowicy k/Lublina (15.02.2014 r.) przedstawiciele Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar z Lublina i Gdańska dali swoje świadectwa.
Topics: sycharlublin, sychar.org, problemy małżeńskie
Community Audio
audio
eye 33
favorite 0
comment 0
Prezentacja tematu "Odwaga w dawaniu świadectwa" przedstawione przez Małgosię podczas spotkania lubelskiego Sycharu w dniu 18.05.2013 r.
Topics: świadectwo, sychar.pl, sycharlublin, ogniskosychar
Community Audio
audio
eye 32
favorite 0
comment 0
Druga część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszona 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, rekolekcje sycharowskie, sychar.org
Podsumowanie dwóch części konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszone 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, rekolekcje sycharowskie
Community Audio
audio
eye 47
favorite 0
comment 0
"Dynamika relacji małżeńskiej" to krótka konferencja wygłoszona 16.09.2017 r. przez ks. dr. Pawła Brudka dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Lublinie.
Topics: ks.dr Paweł Brudek, dynamika relacji małżeńskiej, kryzys w małżeństwie, sycharlublin,...
Ks.Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Archidiecezji Lubelskiej, wyglosil w Parafii pw. Ducha Swietego w Poniatowej homilie dotyczaca wiernosci sakramentowi malzenstwa.
Topics: sycharlublin, sycharpl, sycharponiatowa, sycharksCzuwara
Community Audio
audio
eye 74
favorite 0
comment 0
Wykład "Projekcje z dzieciństwa w małżeństwie"  Beaty Tęczy, dr psychologii, dyplomowanej psychoterapeutki i prowadzącej warsztaty "12-krokowe", wygłoszony podczas Spotkania  Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w dniu 16.03.2013 r.
Topics: Beata Tęcza, sychar.pl, sycharlublin
W ramach III Rekolekcji Sycharowskich w Archidiecezji Lubelskiej, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 r. w Motyczu Leśnym, Joanna Milanowska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, prowadząca warsztaty "12-krokowe" - wygłosiła konferencję na temat uzależnień w rodzinie.
Topics: Joanna Milanowska, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Podsumowanie spotkania WTM Sychar w Lublinie podejmującego temat realizacji potrzeb. Lublin, 1.10.2017 ks. Paweł Brudek - opiekun duchowy Wspólnoty.
Topics: realizacja potrzeb, ks. dr Paweł Brudek, sycharlublin
Nagrania dokonano 27 czerwca 2012 r. w lubelskim Radiu eR.
Topics: sycharlublin, sycharlubartow, sycharradioer, sycharpl
Community Audio
audio
eye 10
favorite 0
comment 0
Zaproszenie wyemitowano na antenie Radia eR w dniu 13 wrzeÅnia 2012 r.
Topics: sycharlublin, rekolekcjesychar
Community Audio
audio
eye 131
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej, wygłosił dla uczestników   Rekolekcji Sycharowskich  konferencję na temat czystości w małżeństwie "...katolikowi to już chyba nic nie wolno".  Księżomierz 14.09.2013
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje dla małżeństw, czystość w małżeństwie, antykoncepcja,...
Community Audio
audio
eye 38
favorite 0
comment 0
Temat: "Stały spowiednik i kierownictwo duchowe. Moja droga rozwoju" wygłoszony  przez Annę 6.10.2013 r.podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.
Topics: sycharlublin, sychar.org, stały spowiednik, kierownictwo duchowe
Prezentacja tematu "Ból krzywdy, radość przebaczenia" na podstawie książki ks. Józefa Augustyna SJ o tym samym tytule przedstawiona przez Anię podczas spotkania lubelskiego Sycharu 2.06.2013 r.
Topics: sychar.pl, sycharlublin
Homilia wygłoszona 5.08.2017 r. przez ks. Szymona Czuwarę dla uczestników Mszy św. podczas Wakacji z Sycharem w Rycerce Górnej.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org, kryzys małżeński
Homilia wygłoszona 6.08.2017 r. przez ks. Pawła Dubowika, Krajowego Duszpasterza Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, dla uczestników Mszy św. podczas Wakacji z Sycharem w Rycerce Górnej.
Topics: ks. Paweł Dubowik, sycharlublin, sychar.org, Przemienienie Pańskie
Community Audio
audio
eye 39
favorite 0
comment 0
Ela podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR wygłosiła referat na temat Kryzysu w świetle Bożej Opatrzności.
Topics: sychar.pl, sycharlublin, kryzys
Community Audio
audio
eye 70
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. przez ks.dr. Andrzeja Wocha, proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP w Księżomierzu dla uczestników V Rekolekcji Ogniskowych Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar - 21.03.2014 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, rekolekcje sycharowskie, ks. Andrzej Woch
Community Audio
audio
eye 13
favorite 0
comment 0
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw, wygłoszona 22 marca 2014 r. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji Ogniskowych w Księżomierzu
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks.Piotr Niewiadomski
Community Audio
audio
eye 23
favorite 0
comment 0
Temat: " Świat. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?"  wygłoszony przez Jurka Syskę 18.02.2017 r. podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.
Topics: sycharlublin, Jurek Syska, kryzys małżeński, dokąd zmierza świat
Community Audio
audio
eye 119
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona przez ks. Szymona Czuwarę, podczas IX Rekolekcji Lubelskiego i Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Dąbrowicy k/Lublina w dniu 11.03.2016 r.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Temat "Ideologia gender i jej zagrożenia" przedstawiony przez Edytkę podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 16.11.2013 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, ideologia gender
Community Audio
audio
eye 20
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska WTM Sychar 21.12.2013 r. Małgosia i Andrzej dali świadectwo życia w małżeństwie i na nowo budowanych relacji i więzi po blisko 18-letnim rozstaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, świadectwo powrotu małżonków
Community Audio
audio
eye 37
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, pierwszy opiekun Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Lublinie i jednocześnie opiekun duchowy Wspólnoty w Archidiecezji Lubelskiej w latach 2010-2017, podzielił się doświadczeniem życia i posługi kapłańskiej na Alasce. Spotkanie członków Wspólnoty z ks. Szymonem odbyło się 2 marca 2019 r. w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.
Topics: ks.Szymon Czuwara, Alaska, sycharlublin, sychar.org
Wprowadzenie do skrutacji (osobistej pracy z Pismem Św.). Ks. Łukasz Kałaska, rekolekcje WTM Sychar w Kodniu 23.09.2017
Topics: skrutacja, ks. Łukasz Kałaska, sychar łuków, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
audio
eye 40
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona 21.01.2017 r. przez ks. Szymona Czuwarę w kościele Nawrócenia św. Pawła w Lublinie podczas Mszy św. dla członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, trudne małżeństwa
Community Audio
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszona 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, rekolekcje sycharowskie, sychar.org
Community Video
movies
eye 69
favorite 0
comment 0
Konferencja "W co grają małżonkowie?" wygłoszona 23 marca 2014 r. przez Beatę Tęczę - dr psychologii, dyplomowaną psychoterapeutkę, terapeutkę grup "Wreszcie żyć - 12 kroków" dla uczestników V Rekolekcji Ogniskowych Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, rekolekcje sycharowskie, gry małżeńskie, dr Beata Tęcza
Community Audio
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona 23.09.2017 r. przez opiekuna Ogniska WTM Sychar w Łukowie, ks. Kamila Frączka podczas Mszy św. dla uczestników rekolekcji w Kodniu.
Topics: ks. Kamil Frączek, sychar łuków, sychar.org, sycharlublin
W  ramach III Rekolekcji Sycharowskich w Archidiecezji Lubelskiej, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 r. w Motyczu Leśnym Joanna Milanowska - psycholog, specjalista terapii uzależnień i prowadząca warsztaty "12-kroków" - wygłosiła referat na temat "Różnice temperamentalne i ich wpływ na komunikacje w rodzinie"
Topics: Joanna Milanowska, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Community Video
movies
eye 75
favorite 0
comment 0
Prezentacja przedstawiona przez Małgosię, moderatorkę Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar podczas spotkania podsumowującego działalność Wspólnoty w roku 2013 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, WTM Sychar, sakrament małżeństwa
Community Audio
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Homilia ks. Szymona Czuwary, opiekuna duchowego Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Archidiecezji Lubelskiej, wygłoszona 22 marca br. podczas Mszy św. dla uczestników V Sycharowskich Rekolekcji Ogniskowych w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks. Szymon Czuwara, rekolekcje sycharowskie
Ks. Szymon podczas Mszy św. 10.03.2013 r. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Motyczu wygłosił kilka słów na temat Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar oraz sakramentu małżeństwa
Topics: ks. Szymon Czuwara, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Homilia wygłoszona 4.08.2017 r. przez ks. Szymona Czuwarę dla uczestników Mszy św. podczas Wakacji z Sycharem w Rycerce Górnej.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org, kryzys wiary
Homilia wygloszona przez ks. Tomasza Surme podczas Mszy sw. na rekolekcjach Wsolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
audio
eye 53
favorite 0
comment 0
Homilia wygloszona przez ks. Szymona Czuware w czasie Mszy sw. na rekolekcjach Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie
Topics: sycharlublin, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksCzuwara
Community Media
data
eye 62
favorite 0
comment 0
Prezentacja na temat wybaczania przedstawiona podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w dniu 3.05.2015 r. oparta na publikacji psychologa Bogusława Włodawca z psychologia.net.pl
Topics: sychar.org, sycharlublin, wybaczanie, małżeństwo
Community Audio
audio
eye 26
favorite 0
comment 0
Temat "Wytrwałość w modlitwie" wygłoszony przez Małgorzatę Stanicką, liderkę Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar podczas spotkania w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie 21.10.2017 r. Nagranie zawiera komentarz opiekuna duchowego Wspólnoty, ks. Pawła Brudka.
Topics: dr Małgorzata Stanicka, ks. dr Paweł Brudek, kryzys małżeński, wytrwałość w modlitwie,...
Homilia wygłoszona 21.10.2017 r. przez ks. dr. Pawła Brudka, opiekuna Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej podczas Mszy św. w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.
Topics: ks. dr Paweł Brudek, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
audio
eye 51
favorite 0
comment 0
Ks. Tomasz Surma podczas Mszy św. w ramach III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu w dniach 8-10.03.2013 wygłosił homilię na temat wartości powołania kobiety do życia w małżeństwie i do macierzyństwa.
Topics: rekolekcje Motycz, sycharpl, sycharlublin, ks. Tomasz Surma
Community Audio
audio
eye 38
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona 23 marca br. przez ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar podczas Mszy św. w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks. Piotr Niewiadomski
Community Audio
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
Jurek Syska, lider lubelskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, 21 lipca 2013 r. podczas akcji ewangelizacyjnej w parafii Zwiastowania NMP w Zamościu dał świadectwo na temat swojego małżeństwa i Wspólnoty.
Topics: sycharlublin, sycharpl, świadectwo
Community Audio
audio
eye 37
favorite 0
comment 0
Temat: "Grzechy cudze" przedstawiony przez Małgosię 15 marca 2014 r. podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw. 
Topics: sycharlublin, sychar.org, grzechy cudze
Community Audio
audio
eye 82
favorite 0
comment 0
Kolejna część wykładu Jurka, lidera Lubelskiego Ogniska WTM Sychar, pt.: "12-kroków - szkołą łaski i miłosierdzia" na podstawie książki G. Herrendorfa, H. Seekamp i K. Prentzel, przedstawiona podczas spotkania Wspólnoty w dniu 2 lutego 2014 r. Nagranie w dwóch odrębnych częściach. Ze względu na problemy techniczne nagranie umieszczone zostało w dwóch częściach. Część 2 została nagrana już po spotkaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, warsztaty 12 kroków
Community Audio
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona  3 marca 2019 r. w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie przez pierwszego opiekuna Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar ks. Szymona Czuwarę podczas Mszy św. Lubelskiego Ogniska WTM. Ks. Szymon obecnie posługuje na Alasce.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org
Dwuczęściowa konferencja na temat "Doświadczenie braku, pustki i doświadczenie pełni w Piśmie Św." wygłoszona 23.09.2017 r. podczas rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Kodniu przez pierwszego opiekuna duchowego Ogniska w Łukowie, ks. Łukasza Kałaskę
Topics: ks. Łukasz Kałaska, sychar.org, kryzys małżeński, sychar łukow, sycharlublin, Pismo św.
Community Audio
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Temat "Miłość cierpliwa jest" wygłoszony 7.04.2019 r. w Parafii Wieczerzy Pańskiej przez Beatę podczas spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Lublinie
Topics: sycharlublin, sychar.org, miłość cierpliwa jest
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 15.02.2014 r. dr psychologii p. Beata Kostrubiec - Wojtachnio, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Pawła II, wygłosiła referat "Obraz Boga u dzieci w rodzinach niepełnych".
Topics: sycharlublin, sychar.org, dr B.Kostrubiec-Wojtachnio, obraz Boga u dzieci z rodzin niepełnych
Konferencja wygÅoszona przez ks. Tomasza Surme podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw SYCHAR w Wereszczynie w dniu 15.09.2012 r.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Konferencja Beaty Tęczy, dr psychologii, psychoterapeuty wygłoszony 24.09.2017 r. dla uczestników rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Kodniu
Topics: dr Beata Tęcza, dysharmonia potrzeb w małżeństwie, kryzys małżeński, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
audio
eye 16
favorite 0
comment 0
Konferencja Ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Puławach wygłoszona dla uczestników V Rekolekcji Ogniskowych WTM Sychar w Księżomierzu w dniu 22.03.2014 r.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje ogniskowe sychar
Community Audio
audio
eye 30
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Motycz wygłosił krótkie słowo na temat Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar oraz sakramentu małżeństwa. 
Topics: ks. Szymon Czuwara, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Homilia wygłoszona 3.08.2017 r. przez ks. Szymona Czuwarę dla uczestników Mszy św. podczas Wakacji z Sycharem w Rycerce Górnej.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org, Rodzino nie pozwól się zniszczyć, trzy rzeczy...
Homilia wygłoszona 2.08.2017 r. przez ks. Szymona Czuwarę dla uczestników Mszy św. podczas Wakacji z Sycharem w Rycerce Górnej.
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, sychar.org, kryzys wiary i rodziny
Community Audio
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Małgosia, moderatorka Lubelskiego Ogniska WTM Sychar, podczas spotkania Wspólnoty w dniu 18 stycznia 2014 r. wystąpiła z prezentacją, w której ujęła najważniejsze działania Lubelskiego Ogniska w 2013 roku oraz krótko przedstawiła zamierzenia na rok 2014. 
Topics: sycharlublin, sychar.org, Ogniska Sychar
Community Audio
audio
eye 14
favorite 0
comment 0
Temat: "Wielki Post w życiu katolika" przedstawiony przez Edytę podczas spotkania lubelskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w dniu 2.03.2014 r. 
Topics: sychar.org, sycharlublin, WielkiPost
Community Audio
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej, podczas Mszy św. odprawianej w Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej wygłosił homilię na temat Wspólnoty i sakramentu małżeństwa. Księżomierz 15.09.2013 r.
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje Księżomierz, sycharlublin, sycharpuławy, sychar.org
Community Audio
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska WTM Sychar 21.12.2013 r. Małgosia i Andrzej dali świadectwo życia w małżeństwie i budowania na nowo więzi po blisko 15-letnim rozstaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, świadectwo powrotu do małżonka
Podczas Rekolekcji Sycharowskich, Beata Tęcza, dr psychologii, dyplomowany psychoterapeuta i terapeutka grup "12-krokowych" wygłosiła konferencję na temat: Wina i kara wg psychologicznej teorii atrybucji a treść tekstu św. Łukasza 6.39-42. Księżomierz 15.09.2013 r. 
Topics: dr Beata Tęcza, rekolekcje Księżomierz, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
audio
eye 69
favorite 0
comment 0
Przejmujace swiadectwo wiary i milosci lekarza prof.Iwony Zebrowskiej-Lupiny i historyka dra Zygmunta Lupiny, malzenstwa, ktorzy wspolnie przezyli 53 lata. Swiadectwo wygloszone podczas spotkania lubelskiego ogniska WTM Sychar w dniu 16 czerwca 2012 r.
Topics: sycharpl, sycharlublin, s›wiadectwomalzen„stwa
Community Audio
audio
eye 60
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona przez Opiekuna Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw ks. Piotra Niewiadomskiego podczas Rekolekcji Sycharowskich. Księżomierz 13.09.2013
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, sycharlublin, sychar.org, rekolekcje Księżomierz
Community Audio
audio
eye 77
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona 27.03.2016 r. przez ks. Szymona Czuwarę, opiekuna Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej, podczas Mszy rezurekcyjnej w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
Topics: ks. Szymon Czuwara, sycharlublin, parafia św. Urszuli Lublin, rachunek sumienia
Community Audio
audio
eye 132
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego w Motyczu Leśnym, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat dojrzałego i owocnego korzystania ze spowiedzi świętej
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje Motycz, sychar.pl, sycharlublin
Ks. Tomasz Surma podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu Leśnym w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat istoty prawdziwej miłości. 
Topics: ks. Tomasz Surma, rekolekcje Motycz, sycharlublin, sycharpulawy, sychar.pl
Community Audio
audio
eye 47
favorite 0
comment 0
Ks. Piotr Niewiadomski podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu Leśnym w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat zagrożeń duchowych, na jakie narażone są osoby działające w różnych wspólnotach.
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje Motycz, sychar.pl, sycharlublin, sycharpulawy
Community Audio
audio
eye 62
favorite 0
comment 0
Ks. Piotr Niewiadomski podczas Mszy św. w ramach III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego wygłosił homilie na temat istoty modlitwy w życiu chrześcijanina.
Topics: ks. piotr Niewiadomski, rekolekcje Motycz, sycharlublin, sycharpulawy, sychar.pl
Community Audio
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar wniedzielę 5 stycznia 2014 r. , Jurek Syska przygotował i wygłosił temat: "12 kroków - szkołą łaski i miłosierdzia" na podstawie książki G. Herrendorfa, H. Seekamp i K. Prentzel
Topics: sycharlublin, sychar.org, 12 kroków
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszona 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje sycharowskie
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszona 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje sycharowskie
Homilia wygłoszona 11.09.2015 r. w Nałęczowie przez egzorcystę ks. infułata Jana Pęzioła dla uczestników Rekolekcji Ogniskowych Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Topics: sychar.org, sycharlublin, ks. Jan Pęzioł, sakrament małżeństwa
Community Audio
audio
eye 28
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar 3 listopada 2013 r. Zygmunt przedstawił temat: "Czystość. Walka o..."
Topics: sycharlublin, sychar.org, czystość
Community Audio
audio
eye 43
favorite 0
comment 0
Homilia wygloszona przez ks. Tomasza Surme podczas Mszy sw.na rekolekcjach Wspolnoty Trudnych Malzenstw SYCHAR
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Konferencja wygloszona w Wereszczynie przez ks.Szymona Czuware podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw
Topics: sycharlublin, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksCzuwara
Konferencja Ks. Tomasza Surmy wygloszona podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie w dniu 15.09.12
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Temat "O 12 krokach słów kilka..." przedstawiony przez Anię 1.12.2013 r. podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Topics: sychar.org, sycharlublin, 12krokow
Community Audio
audio
eye 24
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara związany z lubelską Wspólnotą Trudnych Małżeństw SYCHAR czyta fragmenty broszury "Rodzino, nie pozwól się zniszczyć!" (wyd. Księży Marianów Promic), będącej zapisem konferencji wygłoszonej przez Siostrę Emmanuel ze "Wspólnoty Błogosławieństw". W nagraniu wykorzystano utwór zespołu Rodzina Panny Maryi "Panie, zostań z nami".
Topics: ks. Szymon Czuwara, rodzina, sycharlublin, sychar.org, s. Emmanuel
Community Audio
audio
eye 44
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona przez Opiekuna Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw ks. Piotra Niewiadomskiego podczas Rekolekcji Sycharowskich. Księżomierz 13.09.2013
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, sychar.org, sycharlublin, sycharpulawy, rekoelkcje